Energivejledning

 

Tiltag til at reducere energibehovet i bygninger.

I 2012 er Energivejlederdelen tilføjet, og giver mulighed for beregning

af eventuelle energibesparelser i forbindelse med termografi.

Energivejledningen baseres på en opmåling af bygningskonstruktionen, hvorefter energibesparelsen

på de enkelte tiltag kan beregnes og prioriteres.

De enkelte tiltag baseres på anerkendte energiløsninger.

Energivejledningen understøttes af termografi og tæthedsprøvning, som viser de faktiske forhold.

Copyright © AkselStorm.dk