Stenkløvning

Stenkløvning:

13 ton marksten lejret i leret undergrund blev kløvet for lettere håndtering.

Betingelsen for kløvningen er at de 2 halvdele for eftertiden skal kunne "se" hinanden.

Sten som disse er unikke.

Stenens sjæl opleves stærkere når de 2 halvdele er i hinandens nærhed.

Selve kløvningen tog 1 time fra renspuling.

Copyright © AkselStorm.dk