Tæthedsprøvning

Tæthedsprøvning

Bygningstætheden måles med en "Blowerdoor", og utæthederne lokaliseres med termokamera eller røg.

Med blowerdoor etableres et over- eller undertryk på bygningen.

En justerbar dørramme med indbygget ventilator (blowerdoor) placeres i en åbning i facaden, typisk på facade- eller terrassedør.

Hermed kan der skabes en svag trykforskel mellem ude og inde, så alle utætheder bliver målbare med termokamera eller røg.

Utætheder i en bygning kan udgøre op til halvdelen af varmetabet, og udover trækgener også være skadelig for bygningen.

Hvis den fugtige indeluft trækker ud gennem utilsigtede utætheder kan fugten kondensere omkring konstruktionen og i visse tilfælde medføre råd og svamp, samt nedsat isoleringsevne.

Opvarmede bygninger bør være tætte, først og fremmest for sikre konstruktionen mod råd og svamp, men også for at nedsætte varmetabet og trækgener.

Men det er vigtigt at bygningen bliver tilstrækkelig ventileret/ udluftet!

Tæthedsprøvning kan foretages hele året, ved vindhastigheder under 6 m/s (sekundmeter).

Tæthedsprøvning af bygninger foretages enten i forbindelse med byggetilladelse, ved ny- eller ombygning, eller til lokalisering af utætheder, f.eks. inden en fremtidig energirenovering.

Op til 50% af varmetabet i eksisterende bygninger skyldes utætheder.

"kan huse ikke blive for tætte?"

Nej, huse kan ikke blive for tætte, - men indeluften skal udskiftes!

Både for at få den fugtige luft ud, men ikke mindst for at få frisk luft ind med lavere CO2 indhold.

Tilstrækkelig luftskifte er et krav i bygningsreglementet, ligesom tætheden er det.

"men utætte huse ventilerer sig selv"

Ja, men det er en meget tilfældig ventilation, som afhænger af beliggenhed, vind og temperatur, - og er ikke optimalt.

Vigtigheden af bygningstæthed stiger med isoleringsgraden, - d.v.s. at jo bedre isoleret en bygning er, jo vigtigere er tætheden. Det overses ofte ved bygningsrenoveringer.

Medmindre der er installeret automatisk ventilationsanlæg (f.eks Genvex) , gælder de gamle dyder med udluftning (gennemtræk) stadig og er ikke mindre aktuelle.

Det er sjældent tilstrækkelig at åbne ét vindue eller én dør i længere tid, - der skal gennemtræk til, helst således at så meget af luften i bygningen udskiftes.

Luftkvaliteten er ikke alene vigtig for os mennesker, men også for vore bygninger.

Herunder er et eksempel på en utæt dampspærre, hvor varmen trækker op i et loftrum, med risiko for kondensering på tagkonstruktionen (bemærk temperaturen).

Samtidig er isoleringen ikke tilstrækkelig sammenklemte.

 

Blowerdoor

Blowerdoor

En justerbar dørramme med indbygget ventilator placeres i en åbning i facaden, typisk på facade- eller terrassedør.

Ventilatoren kan justeres til et bestemt trykforskel mellem ude og inde.

Luftmængden gennem ventilatoren måles af indbyggede følere.

Herunder er et eksempel på rapport Termografi og Blowerdoor med undertryk indenfor

Copyright © AkselStorm.dk