Installationer

M1 = 121,2 ºC

M2 = 151,1 ºC

M3 = 26,0 ºC

Termografi

Lokalisering af fejl i maskiner, køretøjer og installationer under drift

Hermed kan evt. kommende fejl afsløres i tide og udbedring planlægges.

Ved regelmæssig gennemgang med termografi kan enkeltdele sammenlignes med tidligere målinger, og give grundlag for en mere præcis vurdering af tilstanden samt evt. produktionsoptimering.

Lokalisering af procesafvigelser

Fejlfinding i elektronik og elsystemer

Ved udvikling af elektronik og elstyringer, hvor energitætheden

ofte kompromitterer projektet, - den beregnede termiske

balance kan efterprøves i praksis.

Copyright © AkselStorm.dk