Termografi

Copyright © AkselStorm.dk

Termografi

Med termografi kan overfladetemperaturen på alle genstande bestemmes på afstand (berøringsfri), - det giver mulighed for temperaturmåling i det rette perspektiv f.eks. på en bygningsdel/ maskindel eller del af en installation under drift.

Dermed påvirker målingen ikke den målte genstand, og målingen kan tages ud fare for mand og maskine.

Termografi af bygninger:

Lokalisering af varmetab fra bygningsdele

Lokalisering af utætheder, såsom træk, forringet komfort

Lokalisering af vand og varme/køle installationer

Lokalisering af utætheder i vand og varme/køle installationer

Lokalisering af defekter i bygningskonstruktionen

Lokalisering af el fejl

 

Termografi af installationer:

Lokalisering af fejl i maskiner, køretøjer og installationer

Lokalisering af procesafvigelser

Fejlfinding i elektronik og elsystemer

Ved udvikling af elektronik og elstyringer, hvor energitætheden

ofte kompromitterer projektet, - den beregnede termiske

balance kan efterprøves i praksis.

 

Overophedet elmotor

Termografi er metoden til bestemmelse af et legemes varmestråling.

Termokameraet måler mængden af infrarød stråling fra enhver overflade og omsætter det til en temperatur og et temperaturbillede.

Ethvert legeme eller genstand med en temperatur over det absolutte nulpunkt afgiver infrarød varmestråling.

Med termografi kan et legemes temperatur måles berøringsfri.

I praksis giver det mulighed for at måle overflade- temperaturer på afstand.

Med det nuværende termokamera kan jeg måle temperaturforskelle ned til 30 mK svarende til 0,03 °C kan måles.